Arkemheen is de naam van een Natura 2000-gebied (classificatie:Meren en moerassen, nummer 56) in de Nederlandse provincie Gelderland en Utrecht. Arkemheen is gelegen in de gemeenten Bunschoten, Nijkerk en Putten. De oppervlakte van het Natura 2000-gebied is 1429 ha en wordt beheerd door Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en particulieren.

De Vogelrichtlijn is hier van toepassing. Er is een bezoekerscentrum aan de Zeedijk grenzend aan het Nijkerkernauw.
Het gebied omvat het laaggelegen, open poldergebied met (deels zilte) graslanden langs de Randmeren. Deze 14e-eeuwse polders behoren tot de oudste polders van Nederland. Van oorsprong is het een deltagebied: laaglandbeken van de Veluwe en de Gelderse Vallei mondden hier uit in de voormalige Zuiderzee.

Arkemheen is naast Natura 2000-gebied een Nationaal Landschap (Nationaal Landschap Arkemheen-Eemland). Hiervoor geldt dat grondgebonden landbouw wordt gezien als de belangrijkste drager van de kernkwaliteiten van het gebied.

Rietgors (Emberiza schoeniclus)
Tureluur / Redshank
Grutto (Limosa limosa)
 • Rietgors (Emberiza schoeniclus)
 • Tureluur / Redshank
 • Grutto (Limosa limosa)
 •  

   

  Link Wikipedia

   

  From Address:
  or Map