De Amsterdamse Waterleidingduinen is een duingebied tussen Zandvoort (Noord-Holland) en de Langevelderslag in de gemeente Noordwijk (Zuid-Holland).

Het duingebied is ingericht voor de winning van drinkwater voor de stad Amsterdam; er stroomt jaarlijks vijftig miljoen kubieke meter drinkwater door dit 3400 hectare grote gebied. Er wordt sinds 1853 water gewonnen, waarmee het het oudste waterwingebied van Nederland is. Het wordt geëxploiteerd door Waternet.

Het duingebied is een beschermd natuurmonument en bij de Europese Commissie aangemeld als Habitatrichtlijngebied. Daarmee geniet het bescherming volgens de Europese regelgeving. Rust, ruimte en natuur zijn de voornaamste kernwaarden van dit gebied. Om dit te waarborgen is enkel wandelen toegestaan. Bovendien mag overal buiten de paden worden gewandeld. De Amsterdamse Waterleidingduinen is het grootste aaneengesloten wandelgebied van Nederland.

In het noorden ligt een uitgestrekt complex van infiltratiekanalen. Oostelijk van het infiltratiegebied zijn grote oppervlakten grond bebost. In het zuiden is het duinreliëf minder door vergravingen veranderd. Het centrale gebied bestaat uit landschap dat tijdens de duinverstuivingen tussen 14e en 16e eeuw is ontstaan.

Eigenaar van het gebied is de gemeente Amsterdam, hoewel het voor het grootste deel in de gemeenten Zandvoort en Noordwijk ligt. Ook ligt een gedeelte in de gemeente Bloemendaal, waar nabij Vogelenzang ook het bezoekerscentrum De Oranjekom is gelegen. In 2009 ontving deze 800.000 bezoekers.

Damhert (Dama dama)
Vos (Vulpes vulpes)
Vos (Vulpes vulpes)
 • Damhert (Dama dama)
 • Vos (Vulpes vulpes)
 • Vos (Vulpes vulpes)
 •  

  Damherten

  De Amsterdamse Waterleidingduinen bezit de grootste damhertenpopulatie van Nederland per hectare. Er wordt geschat dat er ongeveer 2.000 damherten rondlopen (2011), dus circa 0,6 per hectare. Sinds een aantal jaren wordt er niet meer gejaagd op de damherten en zijn de aantallen flink toegenomen. De grote aantallen damherten zijn een flinke publiekstrekker.

  Er is echter in toenemende mate kritiek op dit beleid. Damherten komen de laatste jaren veelvuldig op de wegen rond de Waterleidingduinen terecht, wat voor onveilige verkeerssituaties zorgt. Regelmatig zijn er aanrijdingen met een damhert (gemeld: bijna 100 in 2011 en in 2012, van 1 jan. t/m 30 juni: 48). Bron: website Haarlems Dagblad

  Door het plaatsen van hoge rasters (2,4 mtr.) gaat de beheerder proberen de damherten binnen het gebied te houden. Niet overal worden hoge rasters geplaatst omdat de Amsterdamse Waterleidingduinen een kleinere oppervlakte hebben dan 5000 hectare en dan volgens de wet 'gehouden' dieren worden waarvoor de eigenaar dan vervolgens 'zorgplichtig' is.

   

  Link Wikipedia

   

  From Address:
  or Map