De Lepelaarplassen is een natuurgebied van 450 hectare in de Nederlandse provincie Flevoland. Sinds 1989 is het een staatsnatuurmonument. Het gebied wordt beheerd door stichting Flevolandschap.

De kern van de Lepelaarplassen bestaat uit drie plassen die ontstaan zijn door zandwinning tijdens de bouw van de Oostvaardersdijk. Langs de dijk bevindt zich een vierde (kwel)plas waarlangs veel vogels te vinden zijn. Aan de Oostvaardersdijk bij het gemaal De Blocq van Kuffeler bevindt zich een bezoekerscentrum (De Trekvogel).

Van augustus tot begin maart kan er in het gebied gewandeld worden. In het broedseizoen (maart tot en met juli) is alleen de vogelhut open voor vogelaars en andere belangstellenden. Ook is er een 12 kilometer lange fietsroute uitgezet.

IJsvogel (Alcedo atthis)
IJsvogel (Alcedo atthis)
IJsvogel (Alcedo atthis)
 • IJsvogel (Alcedo atthis)
 • IJsvogel (Alcedo atthis)
 • IJsvogel (Alcedo atthis)
 • Ecologische betekenis

  De Lepelaarplassen is samen, met "Wilgenbos" en de Oostvaardersplassen, gelegen aan de Oostvaardersdijk, een belangrijke route van trekvogels. De gebieden zijn gedeeltelijk verbonden, maar vissen en grote grazers kunnen de oversteek niet maken.

  In het gebied bevindt zich een aalscholverkolonie en de kolonie lepelaars waar de plassen naar zijn genoemd. In totaal broeden er zo'n 65 soorten vogels, waaronder roerdomp, dodaars, porseleinhoen, ijsvogel en purperreiger. Er is ook een bever actief.

  De aalscholvers vestigden zich in 1985 met ongeveer 240 broedparen. In 1987 was de kolonie gegroeid tot 1.200 nesten[1].

  Naast het met wilg begroeide deel, dat spontaan ontstaan is na de drooglegging van Zuidelijk Flevoland, bestaat het gebied grotendeels uit open water en rietland. Er zijn ook weides met poeltjes waar veel weidevogels, ganzen en andere watervogels komen foerageren, en een zandheuvel bedoeld voor de oeverzwaluw.

   

  Link Wikipedia

   

  From Address:
  or Map